Behandling / Pris

BIODYNAMISK KRANIOSAKRALTERAPI (BKST) 

- Er en behagelig og avspennende behandlingsform hvor man gjennom lett berøring frigjør 


  restriksjoner og spenninger i kroppen.


- BKST har sitt opphav fra osteopatens William Sutherland sitt arbeid fra første delen av 1900 tallet.

 

  Han kartla de mikroskopiske bevegelsene i både bekken og kraniet som er en del av det vi 


  kraniosacralterapeuter jobber med i dag.


- I BKST jobber vi direkte med sentralnervesystemet og balansering av dette. Dette gjørBKST svært


  gunstig for stressrelaterte plager. Man tror at grunnen til at BKST er så effektivt på "kropp - sinn"


  tilstander er at man stimulerer den parasympatiske grenen av nervesystemet. Dette er den delen av


  nervesystemet som står for hvile, fordøyelse og ro. Når denne delen av nervesystemet styrkes så


  begynner kroppen å reparere deg selv. I en verden som går rakskere og raskerere, hvor stress 


  diagnosene florerer, så kan man forstå hvorfor metoder som BKST, Mindfulness og Yoga har sin


  renessanse i dag.


- Når ro-nervesystemet blir regulert og man er tilstede på en oppmerksom måte i seg selv opplever


  man i større grad en indre ro og en bedre kontakt med seg selv. Dette gir en dypere tilgang til


dine resurser slik at du føler du står mere rustet til å møte de utfordringer livet gir. Dette er


"bieffekter" BKST kan gi.

AKUPUNKTUR
- Akupunktur er en gammel behandlingsmetode fra Kina. Terapeuten setter tynne akupunkturnåler

 

  inn i bestemte punkter på kroppen for å påvirke kroppens energisystem.


- Behandlingen tilpasses hver enkelt pasient.


- Akupunktur virker gjennom å stimulere perifere nerver og bindevev. Ved nålestikk frigjøres det

 

  stoffer som har innvirkning på sentralnervesystemet (SN) vårt. Disse stoffene stimulerer områder i

 

  hjernen som regulerer det autonome nevesystemet. Dette nervesystemets oppgave er å

 

  ballansere kroppen vår slik at det oppstår likevekt. (Homeostase)


- Effekten av akupunktur er godt dokumentert for en rekke lidelser.

PRISER 2024


Priser er inklusiv moms 


Førstekonsultasjon 90 min           1370 kr
Behandling 45 min                          760 kr 


Behandling 60 min                          970 kr


Behandling 90 min                         1370 krSamtaler 60 min                               970 kr


Samtaler 90 min                              1455 kr


Samtaler 120 min                            1940 krYoga dropin                                        250 kr


Yoga undervisning 60 min.            760 kr


Yogakurs 8 ganger                          1700 krGrunnleggende analyse Human Design, skriftlig rapport

+ 60 min samtale                             1970kr


Analyse del 2 Human Design, skriftlig rapport

+ 60 min samtale                             1970 kr


Muntlig gjennomgang av ditt Human Design med lydopptak.

60 min                                                  970 kr

90 min                                                 1455 kr

120 min                                                1940 kr 

Gavekort selges ved henvendelse.