Indre veiledning / Human Design

Indre veiledning


Er du i en fase i livet hvor du syns det er vanskelig å vite :


Hvem du er?


Hvordan du tar valg som er sanne for deg?


Hvordan du møter det som er vanskelig?


Hva det er i deg som står i veien for deg selv og din livsutfoldelse?


Hva som er dine unike egenskaper?


Hva du er her for å bidra ut i verden med?


Eller er du bare lei av å leve et liv på autopilot uten lidenskap og glede i livet?Indre veiledning handler om:


 • Å snu blikket innover og begynne en indre reise hvor du søker å forstå deg selv bedre


 • Å se på alle sidene ved deg selv, også de du ikke liker og det du er redd for.


 • Bak uro ligge ro. Å bruke det som skaper uro i deg til å forstå det som forårsaker uroen. Når uroen er forstått kommer ro.


 • Å ha de rette verktøyene for hvordan du møter og fordøyer det som skaper uro i deg.


 • Når du gradvis vikler deg ut av dine tillært mønstre og uro så vil det som er deg, ditt unike selv komme tydeligere frem.


 • Å forstå menneskenaturen, ditt operasjonssystem.


 • Å forstå hvilke potensiale som ligger i deg.


 • Å forstå at du er ansvarlig med å bidra ut til samfunnet med den du er og at verden trenger deg som du er, ikke som en kopist av andre.40 årsalderen er en naturlig overgang i livet. Vi skifter perspektiv på livet og det skjer en naturlig transformasjon fra å leve et mere ubevisst liv til å våkne opp til muligheten å leve ut et dypere potensial som ligger i oss.


Du kan ha nytte av indre veiledning hvis du


 • Ønsker å forstå deg selv bedre.


 • Har mistet retningen i livet ditt.


 • Har mye uro og ikke vet hvor du skal begynne.


 • Søker å finne dypere kontakt med det som virkelig er verdifullt i livet.


 • Er på en spirituell reise.


 • Ønsker å forstå ditt barn, ungdom eller en annen relasjon bedre.Indre veiledning er for deg som ønsker å gå den indre veien, som søker å forstå deg selv og andre bedre. For deg som har en dragning mot å forstå hva livet egentlig er og hvilket potensial som faktisk ligger i menneskenaturen.


Verktøy jeg bruker som veileder:


 • Mindful praksis er et verktøy som lærer deg å være våken og legge merke til hva som skjer i deg selv, samtidig som du lærer hvordan du møter det som du legger merke til.
 • Jeg er Mindfulness instruktør og Mindful Yogainstruktør og bruker alle elementer fra meditasjon, undervisning, samtaler, kurs, refleksjon og yoga for å oppøve evnen til å være våken i sitt eget liv.
 • Å være våken i sitt liv handler om å legge merke til det som skjer i sitt indre og er grunnlaget for en indre reise.


 • Analysesystemet Human Design.
 • Human Design eret detaljert analysesystem som beskriver et menneskes unike natur.
 • Systemet er satt sammen av flere komponenter med elementer fra moderne genetikk og urgammel viten.
 • Det er et logisk og detaljert kartverk over de forskjellige mulighetene som ligger i et menneske.
 • Ved å åpne opp for en forståelse av våre ulikheter vil vi forstå at alle mennesker er unike og er her for å dele av sin unikhetet.
 • Det finns ingen som er bedre enn andre, alle har sin plass og har et ansvar å dele av seg selv til verden.
 • Human Design gir deg tillatelse til å være den du er og viser at du har verdi som er viktig for denne verden.

Første gang jeg så mitt Human Design kart ringte alle cellene i kroppen av gjenkjenning, systemet mitt sa ja og jeg har hatt en sterk indre ild som driver fram dypere og dypere forståelse av systemet.


Jeg er en Generator, profil 2/4, med sacral indre autoritet. Jeg har en ubevisst kanal 5-15 og mitt inkarnasjonskors heter The rigth angle cross of Contagion.Ifølge mitt kart er jeg her for å finne ut hva det vil si å være ekte og å leve det ut. Jeg er her for å dele av mine ressurser til andre og det er nettopp gjennom å ha vært på en indre reise at jeg nå kan dele av hva jeg erfarer av hva det vil si å være ekte / middelmådig og å være ressursfull / å leve i kompromiss med seg selv. Mine ressurser ligger i forståelsen av hva et menneske er, våres natur, og et dypt levd liv med mange utfordringer og erfaringer. Samtidig er jeg en person styrt av sterk lidenskap og når kroppen min først sier ja så er det bare å følge sporet som mitt indre viser. Alt dette leses av i 4 av mine sterkeste egenskaper. Jeg har også andre egenskaper som ser det ekte i andre og deres talenter samtidig som jeg kan være en god inspirator.

Jeg hjelper deg gjerne med din indre blomstring.


Velkommen!
For å gjøre en analyse av deg i Human Design systemet så trenger jeg navn, fødseldato, fødsels år, klokkeslett du ble født og hvor du ble født.

Fødselstidspunkt finner du på helsenorge - helseregistre - medissinsk fødselsregister.Jeg holder samtaler både i Gjerdsetbygda og på Åndalsnes, samtidig som jeg har samtaler på zoom med kunder fra hele landet.

Det ligger mye informasjon i Human Design kartet ditt. Hos meg kan du bestille to forskjellige analyser:Grunnleggende analyse

Hva Human Design er.

Hvordan du bruker Human Design

Din energitype og aura.

 Din strategi og indre autoritet.

Din profil

Din Energiflyt

Dine energisentrePris for analysen er 1000kr

60 min samtale og gjennomgang av analysen koster kr 970 inkl moms.Analyse del 2

Dine energikanaler

Dine energistrømmer

Inkarnasjonskorset

HovedsårPris for analysen er 1000kr

60 min samtale og gjennomgang av analysen koster kr 970 inkl moms.Hvis du ønsker en samtale med kun muntlig gjennomgang og lydopptak koster dette 970kr inkl moms / time. For 90 min koster det 1455kr ink moms


 Det ligger mye informasjon lagret i kartet ditt. Jeg deler

derfor opp analysen i flere deler.Grunnleggende analyse:

-   Hva Human Design er.

-   Hvordan du bruker Human Design.

-   Din energitype og aura.

-   Din strategi og indre autoritet.

-   Din profil.

-   Din Energiflyt

-   Dine energisentre


- Pris for skriftlig rapport og 60 min samtale > 1970krAnalyse del 2

-   Dine energikanaler

-   Dine energistrømmer

-   Inkarnasjonskorset

-   Hovedsår


-   Pris for skriftlig rapport og 60 min samtale > 1970kr


-   Prisene er inklusiv moms.


-   Samtaler skjer via zoom eller her i Gjerdsetbygda.

-   Ved løengre samtaler se veiledende priser.


 

 

 


Human Design er et detaljert analysesystem som beskriver et menneskes unike natur.


Systemet er satt sammen av flere komponenter med elementer fra moderne genetikk og urgammel viten.


Det er et logisk og detaljert kartverk over de forskjellige mulighetene som ligger i et menneske.


Ved å åpne opp for en forståelse av våre ulikheter vil vi forstå at alle mennesker er unike og er her for å dele av sin unikhetet.


Det finns ingen som er bedre enn andre, alle har sin plass og har et ansvar å dele av seg selv til verden.


Human Design gir deg tillatelse til å være den du er og viser at du har verdi som er viktig for denne verden.